Steun ons!

Bij het KlankKleurFestival zit u altijd op de eerste rij. Een intiemer festival is er niet. Toch willen wij u uitnodigen nog dichterbij te komen en donateur van het festival te worden. Met uw steun kunnen wij nog meer sjeu aan onze voorstellingen geven: van bravo! naar bravissimo!!!

 

Wij houden u van al onze plannen op de hoogte en boven-

dien maakt u een Tussen-de-festivals-concert mogelijk, een speciaal evenement exclusief voor vrienden en mecenassen, in de jaren dat er geen KlankKleurFestival is: de ‘even’ jaren. U ontvangt daarvoor t.z.t. een uitnodiging.

 

Stichting KlankKleurFestival is door de belastingdienst aangewezen als Goed Doel (ANBI), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

 

Dit zijn de mogelijkheden:

 

1. Eénmalige gift

U kunt ons helpen door iedere gewenste bijdrage éénmalig over te maken op rekening 219 62 13 t.n.v. KlankKleurFestival te Amsterdam. Vermeld dat het om een donatie gaat en vermeld uw naam en adres of e-mailadres, dan zenden wij u een ontvangstbevestiging.

 

2. Jaarlijkse gift

Wij zijn zeer blij als u het KlankKleurFestival wilt steunen door Vriend of Mecenas te worden. In dat geval maakt u jaarlijks een bijdrage over. Wij houden u van al onze plannen op de hoogte en bovendien maakt u een Tussen-de-festivals-concert mogelijk, speciaal voor vrienden en mecenassen, in de jaren dat er geen KlankKleurFestival is: de ‘even’ jaren.

Wat het betekent om Vriend of Mecenas te worden leest u hier: Steun ons

U kunt een machtigingsformulier downloaden: Machtigingsformulier

 

3. Periodieke Schenking middels notariële akte

Indien u het KlankKleurFestival structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een Periodieke Schenking. U laat middels notariële akte vastleggen dat u tenminste 5 jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt. Wij zijn dan verzekerd van een duurzame inkomstenbron en voor u is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vanaf een bedrag van € 250,- per jaar nemen wij de notariskosten voor onze rekening.

Hoe het werkt leest u hier: Steun ons

Neemt u contact op met het KlankKleurFestival om een periode schenking te doen.

 

4. Geven als bedrijf

Ook bedrijven kunnen schenken aan het festival in de vorm van een zuivere gift of een financiele bijdrage met naamsvermelding of een andere tegenprestatie. Neemt u contact op met het KlankKleurFestival om naar de mogelijkheden te informeren.

 

Jaarstukken 2018

Beleidsplan KleurKlankfestival
Stichting Klankkleurfestival Jaarstukken 2018
Toelichting jaarstukken KlankKleurFestival 2018